Pages

18 September 2013

Kesilapan Pengisian Data SSQS 2013


Salam 1 Malaysia,

Terdapat beberapa sekolah yang melakukan kesilapan dalam mengisi data SSQS 2.0. Antara kesilapan yang dikesan adalah :

1. Pentadbir, GPM, Guru dan Murid mengisi data SSQS lebih dari sekali. (responden yang sama)
2. Pentadbir, GPM, Guru dan Murid salah memilih No. kod sekolah

Pengisian data bagi setiap responden hanya dilakukan sekali sahaja. Jika responden yang sama mengisi data berkenaan berulang kali, maka data tersebut akan direkodkan sebagai data baru dan bukannya kemaskini data sedia ada.

Mohon juga maklumkan kepada pihak sekolah tentang had maksimum bagi setiap responden iaitu

Pentadbir  = 1 responden (min & mak)
GPM = 1 responden (min & mak)
Guru = 6 responden (min) dan 32 responden (mak)
Murid = 6 responden (min) dan 32 responden (mak)


"Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia. Selamat Melayari Blog Kami. Daripada Staf PKG Johol"