Pages

11 April 2010

Hak Cipta

HAK CIPTA

HAK CIPTA Hak Cipta Terpelihara © 01-April-2009 - Pusat Kegiatan Guru Johol

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32 dan Admin terlebih dahulu.

"Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia. Selamat Melayari Blog Kami. Daripada Staf PKG Johol"