Demi Masa

Siaran Radio dan TV

e-PautanRespon anda dihargai

"Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia. Selamat Melayari Blog Kami. Daripada Staf PKG Johol"

Info PSS Ahli dan PKG NSDK

30 September 2013


27 September 2013

18 September 2013

Salam 1 Malaysia,

Terdapat beberapa sekolah yang melakukan kesilapan dalam mengisi data SSQS 2.0. Antara kesilapan yang dikesan adalah :

1. Pentadbir, GPM, Guru dan Murid mengisi data SSQS lebih dari sekali. (responden yang sama)
2. Pentadbir, GPM, Guru dan Murid salah memilih No. kod sekolah

Pengisian data bagi setiap responden hanya dilakukan sekali sahaja. Jika responden yang sama mengisi data berkenaan berulang kali, maka data tersebut akan direkodkan sebagai data baru dan bukannya kemaskini data sedia ada.

Mohon juga maklumkan kepada pihak sekolah tentang had maksimum bagi setiap responden iaitu

Pentadbir  = 1 responden (min & mak)
GPM = 1 responden (min & mak)
Guru = 6 responden (min) dan 32 responden (mak)
Murid = 6 responden (min) dan 32 responden (mak)


02 May 2013

1. 8 dan 9 Mei
Bengkel SPS kepada Pentadbir Sistem Ahli PKG Johol.

2. 6 Mei 
Mesyuarat Khemah Membaca 1 Malaysia - Ditangguhkan ke tarikh yang akan maklumkan kemudian

e-Pendidikan

Agensi Percetakan