Pages

06 November 2012

Kajian Penyewaan Peralatan ICT KPMBahagian Teknologi Pendidikan sedang menjalankan kajian leasing(pajakan/sewaan) peralatan ICT ke BTP/BHG KPM/BTPN/PTPB/PKG/JPN/PPD/ SEKOLAH. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda terhadap perkhidmatan peralatan ICT secara sewaan. Hasil maklum balas ini akan menjadi input untuk menambah baik inisiatif memanfaatkan penggunaan ICT berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Sehubungan itu, kerjasama anda melengkapkan soal selidik ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Panduan Untuk Menjawab Soal Selidik
1. Soal selidik ini hendaklah diisi dengan lengkap.
2. Soal selidik ini mengandungi empat bahagian seperti berikut:
3. Soalan yang bertanda dengan (*) adalah soalan wajib @ mandatori dan mesti dijawab.
"Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia. Selamat Melayari Blog Kami. Daripada Staf PKG Johol"